Riskettan MC

Riskettan på motorcykel görs hos oss på trafikskolan. Utbildningen är obligatorisk för alla som ska ta MC-kort och är cirka tre timmar lång. 

 

Utbildningen lägger fokus på risker som är förknippade med motorcykelkörning och syftar till att minska antalet

MC-relaterade olyckor.

 

Denna utbildning är giltig i fem år så man kan göra den i god tid innan man tänker avlägga förarprov.

 

Vi planerar ett antal utbildningar under varje säsong och de flesta tillfällen ligger under maj/juni. Så planerar ni att ta

MC-kortet under sommaren anmäl er till riskettan i tid då platserna på varje kurstillfälle är bergänsade så riskerar ni att bli utan plats om ni väntar för länge.

 

För mer information och anmälan kontakta oss!

 

 

Risktvåan MC

Risktåan på MC görs inte hos oss, vi skickar våra elever till Umeå Trafiksäkerhetscenter i Hörnefors. Utbildningen görs på halkbanans område men självklat inte på halkyta. Innan vi skickar iväg er på risktvåan brukar vi köra lite så att du fått lite körvana. Om man inte har tillräckliga kunskaper kan man bli underkänd på utbildningen och måste då göra om den.

 

Bokningen av risktvåan gör ni själva på Umeå trafiksäkerhetscenters hemsida. Information om priser och tider finns där.

 

Har du frågor kontakta oss!